Ubytování U Nováků - servisní stránka

Stránka penzionu   |   Přístup k počitadlům

Nadpis:
                  (Maximální délka 64 znaků. Pozor, změna se projeví i v názvu položky v menu.)

Text (postupujte v souladu s poznámkami dole):

Pro kontrolu, prosím, napište správný výsledek *: 9 + 2 = a potom můžete

Poznámky: (týkají se pouze textu, ne nadpisu)

V textu je možno (popř. nutno) používat následující tagy pro formátování textu. Důležité je nezapomínat na značku na konci!
Červené značky je možné odsud zkopírovat do formuláře nahoře (Ctrl C - Ctrl V).

<p> text odstavce </p>
text každého odstavce je nutné uzavřít mezi uvedené značky

<p class='nadpis'> text odstavce </p>
pokud má být odstavec nadpisem, je nutné použít uvedené značky

<b> tučný text </b>
pokud má být kus textu v rámci běžného odstavce zvýrazněný tučně (jen několik slov, ne celý odstavec)

<br />
značka zalomení textu v rámci stejného odstavce (mezi řádky bude běžná mezera, ne jako mezi odstavci). Pozor. Zalomení řádku pomocí Enter nefunguje!

Značek existuje mnohem více, v případě potřeby uvedu další.